SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Sekretariát

Sekretariát spoločnosti tvorí tajomník. Zaisťuje dennú činnosť spoločnosti a jej styk s pobočkami, odbornými skupinami a komisiami, ZSVTS a ďalšími partnermi v tuzemsku i v zahraničí. Registruje členov spoločnosti, pobočky a je nositeľom centrálnej evidencie. Tajomník je profesionálny pracovník platený z prostriedkov spoločnosti.

Anna Jurováuachajur@savba.sk
Tel.+421 2 594 10 403
Fax.+421 2 594 10 444
Mobil+421 905 704 574