SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Pobočky

Pobočka je organizačným článkom spoločnosti s právnou subjektivitou, má odbornú a ekonomickú samostatnosť. Pobočka môže vzniknúť v organizácii, ktorá je kolektívnym členom spoločnosti, ak o to prejaví záujem najmenej päť členov spoločnosti, ktorí požiadajú o registráciu pobočky na výbore spoločnosti.