SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Kontakt

Slovenská Silikátová Vedecko-Technická Spoločnosť

Koceľova 15
815 94 Bratislava
SLOVAKIA
Tel: +421 2 594 10 403
Fax: +421 2 594 10 444

Ústav anorganickej chémie SAV

Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava
SLOVAKIA
Tel: +421 2 594 10 401
Fax: +421 2 594 10 444