SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Odborné skupiny a odborné komisie

V odborných skupinách a komisiách sa združujú členovia s cieľom pracovať v konkrétnej oblasti silikátového odboru. Zriaďuje ich výbor spoločnosti na základe návrhov individuálnych alebo kolektívnych členov.

V súčastnosti sú zriadené nasledovné odborné skupiny:

  • Žiaromateriály
  • Keramika
  • Výchova a vzdelávanie
  • Konštrukčné sústavy