SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Čestní členovia

Čestným členom sa môže stať na návrh výboru spoločnosti osobnosť, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju silikátových odborov. Čestný člen má všetky práva individuálneho člena, okrem povinnosti platiť členský poplatok.