SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Silikátnik 2010

Koráb O. - Na SILITECH 2010
Galusek D. - Výskumné projekty na oddelení keramiky, skla a cementu
Majling J. - Svetlo ako fenomén materiálového výskumu
Palou M. - Cement a jeho budúcnosť
Lutisanova G. - Biomateriály: hodnotenie bioaktivity in vitro v statickom a dynamickom režime
Kido L. - Sklo, ktoré nás drží v pohybe
Lokaj J. - Možnosti röntgenovej mikroanalýzy a AFM
Bača Ľ. - Výskum a vývoj nových materiálov v rakúskom technologickom inštitúte v Seibersdorfe
Smrčková E. - Aplikácia RTG a REM pri preukazovaní prítomnosti azbestu v stavebných materiáloch
Kozánková J. - Použitie rastrovanej elektrónkovej mikroskopie pri štúdiu silikátových materiálov
Janotka I. - Zmesové cementy a ich použiteľnosť podľa národnej prílohy STN EN 206-1/NA,6/2009
Vojtechovský O. - Aplikácia polykarboxylátového superplastifikátora pri stavbe mestskej estakády v Považskej Bystrici
Hladká Ľ. - Ochrana vynálezov v zahraničí & služby poskytované úradom priemyselného vlastníctva SR
Potančok M. - Aktívna účasť absolventov katedry silikátov na konferenciách cement
Strigáč J. - 120. rokov výroby cementu v Ladcoch
Balkovic S. - Fluidný popolček vo výrobe pórobetónu
Samuelčík K. - Možnosti využitia vybraných odpadov pri výrobe betónových prefabrikátov, čerstvého betónu a transportbetónu
Moravčík A. - Technológia smaltovania metódou nanášania práškov smaltov v elektrickom poli
Šimurka P. - Slovenská sklárska spoločnosť
Košalko I. PPC Čab, a.s.