SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Aktuality

13.konferencia mladých keramikov NOVI SAD - SRBSKO, 16.- 19. október 2019

Odvzdanie ceny podpredsedovi SSiVTS Ing. Alexandrovi Molnárovi CSc.

Letná škola v Torine o keramických materiálov

ECerS- Torino-16 - 20 JUNE 2019

ECerS- Torino-16 - 20 JUNE 2019

ECerS - Newsletter

doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. - ocenenie od Európskej keramickej spoločnosti

Ocenenie predsedu SSiVTS prof. Šajgalíka

Exkurzia po miestach ťažby a spracovania nerudných surovín na Slovensku

Silikátový slovník

Životopis podpredsedu SSiVTS Ing. Alexandra Molnára, PhD., pri príležitosti krásneho jubilea.

Mária Frohlichová - Miroslav Tatič " Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii"

Ivo Proks - Celok je jednoduchší ako jeho časti

Udelenie ceny Jána Bahýľa

Predstavenie SSiVTS v American Ceramic Society Bulletin