SSS

Slovenská Silikátová Spoločnosť

Aktuality

Foto zo seminara SSiVTS v Mojmirovciach 2022

Životné jubileum Ing. Rudolfa Kopina

Hodnotenie odborných aktivít Členských organizácií ZSVTS

Dávame do pozornosti nové video o Európskej keramickej spoločnosti a možnostiach podávania JECS Trust grantov/projektov.

Elsevier otvára open access verziu Journal of the European Ceramic Society “Open Ceramics”. Podrobnosti o novom časopise nájdete na webstránke ECerS, alebo priamo na stránke vydavateľstva Elsevier.

Európska keramická spoločnosť začína vydávať nový open access časopis s názvom „Open Ceramics“.

Odvzdanie ceny podpredsedovi SSiVTS Ing. Alexandrovi Molnárovi CSc.

ECerS - Newsletter

doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. - ocenenie od Európskej keramickej spoločnosti

Ocenenie predsedu SSiVTS prof. Šajgalíka

Silikátový slovník

Životopis podpredsedu SSiVTS Ing. Alexandra Molnára, PhD., pri príležitosti krásneho jubilea.

Mária Frohlichová - Miroslav Tatič " Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii"

Ivo Proks - Celok je jednoduchší ako jeho časti

Udelenie ceny Jána Bahýľa

Predstavenie SSiVTS v American Ceramic Society Bulletin